Tools

Downloads

Volgende vijf stappen helpen om zelf de touwtjes van je studie in handen te nemen:

 1. Orde scheppen
 2. Oriënteren
 3. Plannen
 4. Studeren
 5. Reflecteren

Stap 1: Schep orde op je studieplek

 • Leg spullen die je niet nodig hebt aan de kant;
 • Schakel apparaten die je kunnen afleiden uit;
 • Zorg voor stilte, want in een stille omgeving leer je twee maal zo snel.

Stap 2: Stel je een helder doel

 • Raadpleeg je agenda en todolijstje;
 • Bestudeer de opzet en het doel van de zelfstudieopdrachten;
 • Verwoord wat je vandaag na afloop van je studiewerk wilt bereikt hebben;
 • Lees aandachtig de notities die je tijdens de les hebt gemaakt;
 • Bepaal wat je nodig hebt om het doel te bereiken, zoals leervaardigheden, bronnen of input van je studiegenoten.

Stap 3: Plan je studiewerk

 • Plan je werkzaamheden in een klassieke agenda, in Excel of online;
 • Maak iedere vrijdag een studieplan voor de komende zeven dagen, waarin je heel concreet je lessen, zelfstudie en vrije in vastlegt;
 • Herplan onafgewerkte werkzaamheden van de week voordien;
 • Geef aan wat je in de weekend moet doen en wat kan wachten tot in de loop van volgende week;
 • Probeer je leerwerkzaamheden zoveel mogelijk op vaste tijdstippen in te plannen;
 • Maak voor uitvoerige opdrachten een plannning op lange termijn.

Maak eventueel gebruik van het schema van Eisenhower om je taken en activiteiten naar belang en hoogdringendheid te ordenen. Door ze in een van de vier kwadranten onder te brengen, wordt in een oogopslag duidelijk wat je nu moet doen, wat je in je agenda moet inplannen, wat je kunt delegeren en wat er eigenlijk helemaal niet toe doet.

De Universiteit Leiden biedt online overigens een prima werkplan aan om je studiewerk te organiseren. ook leren is een makkie geeft bruikbare tips

Stap 4: Aan de slag

 • Werk alle opdrachten en taken één voor één af;
 • Onthoud dat herhaling de meester van de kennis is;
 • Noteer vragen die je aan docenten of medestudenten wilt stellen;
 • Lees eens een boek of tijdschrift, of bekijk ook eens programma's in het verlengde van de studiestof.

Stap 5: Blik terug op wat je gedaan hebt

 • Wat liep zoals gepland?
 • Wat heeft tot vertraging geleid?
 • Wat liep moeilijker dan gepland?
 • Wat liep makkelijker dan gepland?
 • Waar heb je het meest voldoening aan beleefd?

De relatiecirkel is een techniek om oorzaak-gevolgrelaties in kaart te brengen en kan je helpen om uit te vissen wat je in de toekomst best anders aanpakt.

Daarnaast kun je door je ervaringen, je gevoelens en de gebeurtenissen om je heen op een tijdsas uit te zetten achterhalen waar zich pieken en dalen aftekenen in je studie-activiteit. Zoals de relatiecirkel biedt dergelijke gedragspatroongrafiek inzicht in het samenspel tussen oorzaken en gevolgen.

Naast de LeMo-test is er tenslotte ook een zelfsturingstest waarmee je kunt achterhalen in welke mate jij klaar bent om zelfverantwoordelijk te leren. Deze test leert je in welke mate:

 • je zelf kunt definiëren wat je moet bereiken;
 • je kunt verwoorden wat je nodig hebt om dat doel te bereiken;
 • je zelfstandig een planning kunt opstellen en actualiseren;
 • je kunt bijsturen als dingen anders lopen dan gepland;
 • je kunt reflecteren op wat er tijdens het studieproces is gebeurd.

Downloads