Zelfsturing

Zelfsturing is plaats nemen in de driver's seat en het heft om te leren zelf in handen nemen.

Zelfsturing betekent dat je:

  • zorgt voor een ordelijke studeerplek;
  • regelmatig een planning opstelt en bijwerkt;
  • correct inschat hoeveel tijd een werkzaamheid kost;
  • gemaakte afspraken nakomt;
  • discipline opbrengt om zelfstudieopdrachten te maken;
  • voorbereid naar de les gaat;
  • actief participeert in de les;
  • gestructureerde aantekeningen maakt;
  • voor jezelf nagaat of je alles begrepen hebt;
  • overdenkt wat er tijdens de les is gebeurd.

Zelfsturing is grip hebben op je eigen leerproces. Jij bepaalt zelf wanneer en hoe je studeert. Geen docent of ouder die dat aan jou duidelijk moet maken.

Als je leert, inventariseer je best eerst wat je moet leren, bedenk je hoe je dat gaat aanpakken, plan je wanneer je aan je studie zult werken, stuur je bij als het anders loopt en ga je tenslotte na of je de leerstof voldoende beheerst.

Je probeert zoveel mogelijk te herhalen. Zes weken lang ga je dagelijks actief aan de slag om ervoor te zorgen dat de leerstof maximaal beklijft. Je weet dat leren net is als trainen voor een sportprestatie of oefenen voor een muziekstuk. In ieder geval geldt ook voor leren: "Oefening baart kunst!"

Weet dat telkens de neuronen in je hersenen samen vuren, de verbindingen in je hersenen worden versterkt, waardoor het geleerde beter blijft hangen en vervolgens sneller kan aangewend worden om toekomstige problemen aan te pakken.