Tools

Downloads

Om doelgericht te leren kan een helder inzicht in onderstaande punten wonderen verrichten:

Welke leerstijl heb ik?

De LeMo-test is een betrouwbare test om inzicht te verwerven in je eigen Leren en Motivatie. Via jouw opleiding kun je aan de integrale versie van deze test deelnemen.

Wil je nu meteen je zelfkennis met betrekking tot jouw leervaardigheden testen, dan kun je online aan een van volgende testen deelnemen:

Klik hier voor een overzicht van leerstijlen en leervaardigheden. In dit overzicht kun je aangeven welke leerstijlen en leervaardigheden het best bij jouw manier van leren aansluiten.

Hoever staat het met mijn basisleervaardigheden?

In de Kies Actief toolkit vind je een basismodule die meet hoe goed jij kunt communiceren, samenwerken, zelfstandig leren, problemen oplossen etc. Kortom, hoe sterk jouw basisleervaardigheden zijn ontwikkeld.

De basismodule is geen toets. Er zijn dus ook geen goede of foute antwoorden. Het is een middel voor jou, en voor de mensen die jou begeleiden, om meer inzicht te krijgen in hoe jij ervoor staat.

Bovendien kun je ook anderen uitnodigen om de basismodule in te vullen. De rapportage geeft een overzicht van je sterke en van je minder sterke kanten. De basismodule van Kies Actief vind je op de gelijknamige website.

Welk beeld heb ik van mijzelf?

Zelfkennis biedt je inzicht in de persoon die je bent. Op basis daarvan kun je dan beter begrijpen hoe jij in je opleiding staat, en hoe je studeert. De juiste keuze voor een beroep heeft ook te maken met wie je bent. Dus is zelfkennis het begin van alle wijsheid en de graadmeter voor een goede voorbereiding op jouw professionele loopbaan.

Klik hier voor een werkblad met links naar informatie over de zogenaamde Big Five, de meest gebruikte zelfanalyse-test.

Wat zijn mijn sterkten en zwakten?

Maak deze sterkte-zwakte-analyse en krijg zo inzicht in je sterke en minder sterke kanten.

Klik hier voor een werkblad met een SWOT-analyse. Met deze analyse beschrijf je vier dingen.

Je sterke punten, waarbij je bewijzen en voorbeelden aanhaalt van goede prestaties die jij in het verleden hebt geleverd: tentamens, individuele opdrachten, groepsopdrachten etc.

Je zwakke punten, situaties tijdens je opleiding waarbij je duidelijk tekort hebt geschoten. Doe dat beknopt en concreet. Maak ook hier gebruik van evaluaties van anderen.

Kansen en bedreigingen die jij ziet om je sterke punten verder uit te bouwen en je zwakke punten weg te werken.

Wat zijn mijn kwaliteiten?

Zelfkennis houdt in dat je weet waar je goed in bent en wat jouw kwaliteiten zijn.

Kwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van jouw persoon behoren. Zulke kwaliteit is te herkennen aan een opmerking van jezelf waarin je zegt: “Dat kan toch iedereen”.

Voorbeelden zijn daadkracht, zorgzaamheid, zorgvuldigheid, moed, inlevingsvermogen, flexibiliteit, verbeeldingskracht, doorzettingsvermogen etc.

Klik hier voor een werkblad met een kernkwadrant en uitgebreide uitleg hierover.

Wat zijn mijn sterke leervaardigheden?

Dit hulpmiddel kun je goed gebruiken als je aan de LeMo-test hebt deelgenomen. Neem je feedbackrapport van de LeMo-test bij de hand. Klik hier voor het schema en vul het in.

Eventueel kun je deze oefening samen met je studiebegeleider maken. Herken je jezelf in de scores? Met welke scores ga je akkoord? Met welke niet? Met welke leervaardigheid boek jij het meeste succes? Hoe kun je die nog verder ontwikkelen? Met welke leervaardigheid ondervind jij toch nog moeilijkheden? Hoe kun je die moeilijkheden uit de weg ruimen?

Hoe kan ik anderen om feedback en advies vragen?

Om inzicht in jouw leervaardigheden te verwerven is niet alleen je eigen mening en visie van belang, maar ook die van mensen uit je directe leefwereld: vrienden, vroegere en huidige klasgenoten, een broer of zus, ouders, leerkrachten etc. Diverse mensen die je vanuit verschillende invalshoeken hebben leren kennen en die bovendien zelf een schat aan leerervaring hebben opgedaan.

Vraag daarom je docenten en begeleiders om leertips die voor jou van nut kunnen zijn. Zij weten vaak welke manieren van leren best passen bij jou en de te bestuderen stof.

En vraag vrienden hoe zij leren, hoe zij een opdracht aanpakken. Hieruit kun je vast inspiratie of ideeën putten. Klik hier voor een werkblad om de feedback en advies van anderen te beschrijven.

Wat is mijn ideale werkplek en -tijd?

Twee prominente vragen zijn: "Heb je voldoende zicht op de inrichting van je werkplek? En op welk moment van de dag kun jij je het best concentreren?

Ken je eigen, ideale studeerplek. Ken je emoties die het studeren stimuleren of afremmen, en achterhaal de momenten waarop jij het best in staat bent tot leren.

Klik hier voor de checklist voor het inrichten van de ideale werkplek en het kiezen van het meest uitgelezen moment om te leren.

Hoe kan ik mij mentaal voorbereiden op leren?

Door je hoofd en hart vrij te maken.

Om goed te leren, heb je immers rust in hoofd en hart nodig. Het verhoogt de concentratie en bijgevolg de kans op succes.

Klik hier voor het werkblad dat je kan helpen om te gaan met gevoelens die je van je studie afleiden.

Deze test gebaseerd op de Carl Jung and Isabel Briggs Myers typological approach helpt zoeken naar je persoonlijke eigenschappen. die je bentvullen. Ik was van het 'ideologic teacher type", wat betekent dat ik intuitief, gevoelig, expressief en enthousiast ben, en natuurlijk een leiderschapspositie in neem en mensen goed kan motiveren en aanvoelen. Ik weet niet zeker of het helemaal klopt, maar het is leuk om er over te lezen. Overigens, mensen met mijn persoonlijkheidstype zijn het meest geschikt om professors/leraren te worden! :)

Downloads