Zelfkennis = zelf-effectiviteit

Zelfkennis is de bron van alle wijsheid.

Zelfkennis draagt bij tot zelf–effectiviteit.

Daarom is het uitermate belangrijk om te weten:

  • welk beeld jij van jezelf hebt;
  • waar jij goed in bent;
  • wat jij belangrijk vindt;
  • waar jouw zwakke plekken zitten;
  • op welke manier jij het best leert.

Leren en onthouden gaat makkelijker als je je goed voelt, als je zin hebt om te leren en daarenboven de meest aangewezen leermethode aanwendt. De nodige dosis zelfkennis is hiervoor onontbeerlijk. Dit is de basis van alles in je leven. Door zelfkennis ontdek je wie je bent. Door zelfacceptatie accepteer je je tekortkomingen. Door zelfrespect waardeer je je eigen mening en verlangens. Door zelfvertrouwen vergroot je het geloof in jezelf. Allemaal geven ze je de vrijheid te leven zoals je wilt. Zelfvertrouwen is het geloof in jezelf. Om te geloven in jezelf moet je eerst jezelf accepteren en respecteren. Zie je dat die drie bij elkaar horen? Zelfvertrouwen is iets innerlijks. Zelfvertrouwen is altijd te ontwikkelen. Niet door een trucje of een techniek, maar door terug te gaan naar de basis: zelfkennis, zelfacceptatie en zelfrespect. Zelfvertrouwen is nodig, omdat het effect heeft op alles in je leven: hoe je je voelt over jezelf, hoe makkelijker je in beweging komt, hoe je omgaat met anderen, hoe je reageert op uitdagingen en nog veel meer.

Je zelfkennis aanscherpen kun je onder andere door middel van een leerstijlentest. Een test die je bij afloop inzicht verschaft in de studieaanpak die het best aansluit bij jouw manier van leren: luisteren, praten, schrijven, mindmappen of aandachtig lezen?

Leer vooral niet als je je niet lekker voelt of onder druk staat. Een overdaad aan stress schakelt het vermogen tot leren uit. Langdurige stress kan zelfs schade toebrengen aan je geheugen. Probeer daarom eerst te ontspannen en zorg ervoor dat je in de juiste stemming komt om te leren.

Het leren gaat als vanzelf als de uitdaging groot is, de stress niet te hoog -maar ook niet te laag!- en je nieuwsgierigheid ontembaar. Een rustige plek, waar je zo weinig mogelijk wordt afgeleid, doet wonderen.

Twijfel je alsnog aan je studieaanpak, vraag dan aan je mentor of docent naar hun advies. Of vergelijk jouw studieaanpak eens met die van een studiegenoot.

Onderstaande mindmap suggereert zeven acties om je zelfkennis te vergroten: