Niveau's in leervaardigheden

De Dublindescriptoren zijn algemene beschrijvingen voor het eindniveau voor het hoger onderwijs in Europa. Zij geven de vijf pijlers weer waaraan jij moet voldoen om aanspraak te maken op een bachelordiploma.

De vijfde pijler omvat de leervaardigheden. Samengevat komt het erop neer dat je zelfverantwoordelijk kunt leren door het wat, hoe en waartoe te bepalen in onvoorspelbare werksituaties en hierin beslissingen kunt nemen. Meer informatie over hoe die leervaardigheden worden beoordeeld vind je in het document dat de Dublindescriptoren beschrijft.

Voor een overzicht van de leervaardigheden die in iedere opleiding en onderwijssoort aan bod komen, klik hier.

Downloads