Is er een leerstijltest?

Ja, er bestaat een leerstijltest. Hij heet LeMo-test, waarbij Le staat voor leerstijl, en Mo voor motivatie.

De LeMo-test biedt je inzicht in jouw leervaardigheden en jouw motivatie om te leren. De feedback die je na deelname ontvangt, brengt je leersterkten in beeld en reikt tips aan om jouw leerproces zo resultaatgericht mogelijk aan te pakken.

Je kunt vrijblijvend deelnemen aan een trial version. De vragenlijst uit deze kennismakingsversie is bedoeld om je een eerste beeld te schetsen van jouw manier van leren, en van jouw visie op leren in het algemeen en studeren in het bijzonder.

Antwoorden zijn nooit goed of fout. Iedere student beschikt immers over zijn eigen motivatie en zijn eigen manier van leren. Elk eerlijk antwoord is met andere woorden een goed antwoord.

De volledige Lemo-test kun je alleen afleggen als jouw docenten of begeleiders daarvoor een aanvraag hebben ingediend bij het GoLeWe-project.

Onderstaand zie je een voorbeeld van de resultaten van een LeMo-test:

Naast de LeMo-test, die in het kader van het GoLeWe-project werd ontwikkeld, kun je ook online deelnemen aan de integrale of de verkorte leerstijlentest van J. Vermunt, of aan de quick scan, zeg maar een LeMo-test in zakformaat.

Al deze testen schetsen een beeld van hoe sterk jouw concentratievermogen is ontwikkeld, hoe vlot jij informatie kunt verwerken, wat jou het sterkst motiveert om nieuwe dingen te leren, en op welke wijze jij dat vervolgens doet.

De LeMo-test die via je opleiding wordt afgenomen, legt nog meer blinde vlekken bloot met betrekking tot zelfkennis en leerstijlen. Ongetwijfeld draagt deze test bij om zo actief mogelijk te leren, maar houd er rekening mee dat hij vooral een hulpmiddel is. De bespreking van de resultaten met je docent of studiebegeleider is minstens zo belangrijk als de test zelf.

Meer over het nut van psychologische test lees je in volgend artikel uit de Volkskrant.

Zie voor meer informatie over leerstijlen in het boek Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs. Naar procesgerichte instructie in zelfstandig denken van Jan Vermunt, (1992), Amsterdam/Lisse: Swets&Zeitlinger.

Op de slotconferentie van GoLeWe op 20 mei 2011 was prof. Jan Vermunt gastspreker én deelnemer. Omdat zijn Inventaris Leerstijlen (ILS) een belangrijke inspiratiebron was voor de Lemo-test, vroegen we hem om de test eens uit te proberen. Benieuwd naar zijn reactie? Bekijk dan het filmpje: http://www.golewe.eu/main.aspx?c=GOESTING&n=500709