Startpagina

Succesvolle studenten zijn studenten die actief aan de slag gaan en voor wie leren een bron van plezier is. Studiesucces is bijgevolg niet alleen afhankelijk van de intelligentiegraad van de student, maar veeleer van het inzicht in de wijze waarop hij het best nieuwe informatie verwerkt en nieuwe vaardigheden aanleert. Leren leren is dus de boodschap.

Deze website is opgezet om studenten en begeleidende docenten te begeleiden bij het ontwikkelen van individuele leervaardigheden, met als einddoel het studiesucces te vergroten door de leervaardigheden aan te scherpen. Zie voor meer informatie hierover het artikel in de bijlage.

Klik dus niet weg, maar grasduin naar believen door deze website. Je vindt er praktische tips en tools die je inzicht verschaffen in wat jou motiveert en hoe jij het best leert. Dit alles gebaseerd op de laatste, wetenschappelijke bevindingen over de werking van het brein, want het is immers in je hersenen dat de leervaardigheden uiteindelijk vorm krijgen.

De informatie op deze website is samengebracht en ontwikkeld in samenwerking met de Plantijn Hogeschool uit Antwerpen, de Provinciale Hogeschool Limburg uit Hasselt, Groep T uit Leuven en EduBROn van de Universiteit Antwerpen.

De Dienst Onderwijs van de HZ University of Applied Sciences heeft deze site ontwikkeld en via http://golewe.co-learning.net/ online gepubliceerd en te vinden onder http://versterken.golewe.eu/ en http://remedieren.golewe.eu/.

Voor meer informatie over Goesting in Leren en Werken, zie http://www.golewe.eu/.

De GoLeWe-site bevat behalve informatie over leervaardigheden (zelfkennis, zelfsturing, …..) ook

    • uitleg over de motivatietheorie en de werking van het brein;
    • bruikbare tips, tools, verhalen, filmpjes, links en informatiebronnen over ‘leren leren’;
    • een doorgaande leerlijn rondom leervaardigheden, de vijfde Dublin Descriptor;
    • inspirerende werkvormen met integratie van de leervaardigheden.

De GoLeWe-site heeft op Hogeschool Zeeland inmiddels bewezen een bijdrage te leveren aan het gesprek over gemotiveerd leren en het werken met inspirerende werkvormen. De site wordt vooral gebruikt bij de studieloopbaancoaching. Nadat studenten feedback hebben ontvangen op de Lemo-test gaan zij met relevante tips en tools van de GoLeWe-site aan de slag. Waren studenten er tot nog toe van overtuigd dat alleen leerproblemen aanleiding zijn om aan de verbetering van leervaardigheden te werken, nu is duidelijk dat iedereen zijn leervaardigheden voortdurend kan blijven ontwikkelen. Ook realiseren studenten zich nu dat studiesucces niet alleen afhankelijk is van intelligentie maar vooral van de kunst om zichzelf te motiveren en de leervaardigheden in te zetten.

Opleidingsteams van opleidingen van Hogeschool Zeeland beseffen dat de kwaliteit van de docent in belangrijke mate afhangt van zijn motivatie om te blijven ‘leren leren’.Deze opleidingsteams werken met de GoLeWe-site bij professionalisering die gericht is op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het voorkomen van zogenoemde langstudeerders. Docenten hebben ervaren dat het alleen lukt om studenten te motiveren als ze echt contact met hen maken in interactieve werkvormen en door het geven van gerichte feedback op vorderingen in vakkennis én leerproces. Zij hebben ervaren dat zij de beste resultaten met hun studenten behalen en het rendement van de opleiding verbeteren doordat zij zelf een inspirerend gemotiveerd rolmodel zijn en zo de hefboom zijn voor het gemotiveerd leren. Of zoals een docent het verwoordde: “Ik heb nu geleerd de interesse sterker aan te wakkeren, vertrouwen en durf te geven en een kritische, lerende houding aan te moedigen door naast de overdracht van vakkennis de studenten ook persoonlijk te ondersteunen in hun leerproces”.

Dat de GoLeWe-site een zeer bruikbaar en toegankelijk hulpmiddel bij succesvol leren is, blijkt uit de vele positieve reacties en hits van gebruikers uit Nederland en Vlaanderen. Docenten én studenten zijn enthousiast over de transparante structuur en de toegankelijke informatie met de uitvoerbare tips. Ook de gratis te downloaden tools blijken een gewilde schatkamer te zijn. De studenten die tijdens studieloopbaancoaching met de GoLeWe-site werken, gebruiken vooral de digitale tools en de vele links. Zij vinden de website zeer toegankelijk, maar zouden het waarderen als er op termijn nog meer interactieve items aan toegevoegd worden. Docenten blijken de informatie op de website vooral te gebruiken om leerlijnen ‘leren leren’ op te zetten en ideeën op te doen voor inspirerende werkvormen. Daarnaast geven ze aan dat de informatie op de site hun helpt meer over motivatie en leren te weten te komen en dat het hun meesterschap versterkt.