Verhalen en filmpjes

Empathie

Empathie of inlevingsvermogen heb je nodig om goed te kunnen samenwerken. Het is een vaardigheid of eigenschap die belangrijk is in de omgang met anderen. Je kunnen inleven in de medemens draagt bij tot het kunnen begrijpen van andermans emoties en communicatie met je medestudenten. Zonder empathie praat je langs elkaar heen of ontstaan er meningsverschillen.

Studies tonen echter aan dat het empathisch vermogen van studenten in de afgelopen 30 jaar drastisch is geslonken. Empathie steunt op een goed lezen of interpreteren van verbale en vooral non-verbale signalen van anderen. Rifkin (2010) beweert zelfs dat empathie aan de basis ligt van onze huidige samenleving. Onderstaande RSA-animatie lijkt hem hierin gelijk te geven:

Melissa Oltvoorn, 18 jaar

Eerstejaarsstudente Orthopedagogie

Ik voel me al helemaal thuis op mijn nieuwe opleiding, vooral in mijn leergroep. Dat is een groep -in dit geval allemaal gezellige meiden- die met elkaar samen aan projecten moeten werken. Van meet af aan had ik het gevoel dat zij goed met elkaar zouden kunnen opschieten, en bijgevolg keek ik onze gezamenlijke projecten met vertrouwen tegemoet.

Na een paar weken kregen we een omvangrijk project waarbij samenwerken noodzakelijk zou zijn om alles tot een goed eind te brengen. Aangezien iedereen wel een eigen mening heeft, en wij eigenlijk ook allemaal anders dachten over talloze zaken, besloot ik mij niet al te veel te richten op wat mijn teamgenoten dachten, maar vooral te focussen op het project en mij echt bezig te houden met de kwaliteit.

In de korte besprekingen die we 2 keer per week hadden nam ik daarom dus vaak het woord. Ik had het gevoel dat ik goed wist hoe we dit aan moesten pakken. Ik weet van mezelf wel dat ik perfectionistisch ben en daarom vond ik het moeilijk om taken aan anderen over te laten. Ik had vaak het gevoel dat ik het beter kon zelf kon uitvoeren en daarom hield ik de regie van het project strak in de hand.

Het resultaat was bijzonder teleurstellend. En dat terwijl ik er zo hard aan gewerkt had. Ik ben met mijn docent gaan praten, want ik was het absoluut niet eens met haar beoordeling. De lerares was heel vriendelijk en vroeg mij wat samenwerken voor mij betekende. Ik kwam er achter dat ik te veel de controle had opgeëist en juist niet werkte mét mijn groep, maar naast mijn groep. Wij waren het onvoldoende eens over essentiële onderwerpen, wij begrepen elkaar nauwelijks, wij gaven elkaar schrikbarend weinig ruimte.

Nu weet ik wat samenwerken echt inhoudt en ga ik mij bij het volgende project zeker meevoelender en coöperatiever opstellen.

Samenwerken is een must

Deze RSA-animatie Where good ideas come from legt uit waarom samenwerking noodzakelijk is om tot innovatieve ideeën te komen en om ze vervolgens succesvol toe te passen.

Van de ganzen kunnen wij leren

Downloads

  • Empathy: Inlevingsvermogen bij studenten in dalende lijn.