Tools

Spelvormen

Steeds meer docenten ontdekken de toegevoegde waarde van educatieve spellen in hun lesprogramma. Waar bestaat die meerwaarde uit? Hoe kunnen scholen en opleidingen het gebruik van spellen stimuleren?

In een educatief spel kan een leerling op een andere manier met de lesstof omgaan en gedraagt de leerling zich anders dan in een standaard lessituatie. Tijdens dit seminar leert u hoe een spel als didactisch middel een les ondersteunt. Goede reden om hiervoor te kiezen is bijvoorbeeld om leerlingen te motiveren. Dit kan door hen te laten ervaren hoe een mechanisme werkt, zoals de wet van vraag en aanbod of de verschillende stappen van een onderzoek

Links met voorbeelden:

 • http://www.learninggames.nl/page/206/verzameling-van-educatieve-games-voor-het-vo.html

Een goede samenwerking komt niet zomaar uit de lucht vallen. Goede samenwerking vereist expliciete aandacht voor:

Hoe regel en bespreek je de samenwerking?

Goede afspraken maken goede vrienden. Dat geldt ook voor teamleden die samen werken aan een welomlijnde taak of in het kader van een langdurig project. Soms voelt het overbodig of onwennig, maar er is niets mis mee om afspraken omtrent de onderlinge samenwerking schriftelijk vast te leggen in een zogenaamd samenwerkingscontract.

Online vind je steeds meer tools die het samenwerken technisch kunnen ondersteunen. Google Docs is maar een van de mogelijkheden. Welke keuze je als team ook maakt, belangrijk is dat de technologie geen doel op zich wordt, maar het samenwerken ondersteunt.

Om online meetings op te zetten kan Group Video Calls van Skype van pas komen.

Hoe ontwikkeld zijn jouw samenwerkingsvaardigheden?

Samen leren en werken is een hele uitdaging. Kijk daarom ook kritisch naar je eigen samenwerkingsvaardigheden. Een individuele vragenlijst kan je hierbij helpen.

Peil zeker ook naar de vaardigheden van je medestudenten.

Vraag jezelf af welke vaardigheden die jij nog zou willen aanscherpen?

Aan het eind van het groepswerk kun je de docent of een medestudent verzoeken het beoordelingsformulier samenwerkingsvaardigheden voor je in te vullen.

Wanneer de groepsopdracht is afgerond kun je met een groepsvragenlijst jouw mening geven over de samenwerking binnen je team.

Hoe geef je opbouwende feedback?

Iedereen weet dat je op een constructieve manier feedback moeten geven, maar vaak is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Hierbij de feedbackregels om ook delicate onderwerpen op een opbouwende, maar respectvolle manier aan te kaarten:

 1. Noem eerst iets positiefs dat verband houdt met het onderwerp.
 2. Verwoord zo objectief mogelijk het voorval waarop je kritiek op hebt.
  1. Bekritiseer hierbij altijd de acties, niet de actoren.
 3. Breng zogenaamde ik-boodschappen.
  1. Bijvoorbeeld: "Ik vind het niet prettig om telkens wij een afspraak hebben een kwartier te moeten wachten alvorens de eerste opdaagt".
 4. Vermijd het woord maar.
  1. Zeg bijvoorbeeld niet: "Ik vond dat je het goed deed, maar je bent wel te lang aan het woord geweest". Beter zeg je: "Ik vond dat je het goed deed. Ik zag dat je veel aan het woord was".
 5. Vertel wat het gevolg is van de actie die je bekritiseert.
  1. Bijvoorbeeld: Ik merkte dat je lang aan het woord was geweest, waardoor ik tijd te kort kwam om mijn onderwerpen toe te lichten.
 6. Geef een suggestie hoe het beter zou kunnen.
  1. Bijvoorbeeld: "Ik stel voor om onze volgende presentatie te timen, zodat iedereen precies weet over hoeveel tijd hij beschikt".

Samenwerken vraag niet alleen openheid met betrekking tot het formuleren van feedback, maar meer nog openheid om ontvangen feedback te verwerken en nuttig aan te wenden. Een Peer assessment om je teamleden feedback te vragen en zelf met die feedback aan de slag te gaan kan hierbij helpen.

Samenwerken verloopt niet altijd even makkelijk. Het is een proces van vallen en opstaan. Het STAR-schema kan je van nut zijn om conflictsituaties te ontmijnen. Noteer bij elke stap wat je voelde, wat je dacht en wat je deed.

Welke rollen en taken liggen jou best?

Om een groepswerk tot een goed einde te brengen is een goede taakverdeling een must. Zelf kun je verschillende rollen opnemen. Maak vooraf een top 3 van de rollen die je het vaakst, het liefst en liever niet opneemt.

De Belbin-test onderscheidt negen verschillende teamrollen. Afhankelijk van de doelstelling en wat je als team wilt bereiken, bestaat er voor ieder team een ideale samenstelling. Idealiter zijn alle rollen in het team vertegenwoodigd.

Downloads