Informatiebronnen

Downloads

Samenwerken in teams

Er zijn talloze handleidingen met bruikbare tips over doelgericht vergaderen, brainstormen en het versterken van het samenwerkingsproces:

Online samenwerken in groep

Plaats- en tijdsonafhankelijk met elkaar samenwerken met gratis online instrumenten:

Welke teamrol past het best bij jou?

Belbin definieert acht rollen die zijn:

 • zorgdrager
 • plant
 • waarschuwer
 • onderzoeker
 • vormer
 • groepswerker
 • voorzitter
 • bedrijfsman

Als teamleden worden gedwongen een rol op te nemen die niet bij hen past, dan gaat het vroeg of laat mis. Dan benut je elkaars sterke punten immers onvoldoende. Om dat te voorkomen ontwikkelde Belbin een groepsroltest van Belbin om vast te stellen welke rol iemand van nature neemt.

Ieder teamlid doet de test afzonderlijk. Vervolgens kijk je als team of alle teamrollen een evenredig zijn verdeeld. Als teveel teamleden dezelfde rol willen opnemen, rijzen er gegarandeerd problemen.

De zes denkhoeden van De Bono vormen een beproefde techniek om samen tot het juiste besluit te komen. De hoeden dwingen je een probleem vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

De Bono gaat ervan uit dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen. Door de denkhoeden te gebruiken, word je aangespoord om het probleem ook eens van een andere kant te bekijken.

Wil je meer weten over samenwerkingsvaardigheden?

 • Kijk eens kritisch naar je samenwerkingsvaardigheden met behulp individuele vragenlijst.
 • Formuleer je mening over de samenwerking binnen het team met deze groepsvragenlijst.
 • Het beoordelingsformulier om je samenwerkingsvaardigheden in kaart te brengen. Met deze uitgebreide handleiding kan je met je werkgroep elkaar interviewen over het samenwerken met de waarderende methode.

Tijdens solliciatiegesprekken is meestal een belangrijke vraag: "Heeft u weleens in een team samengewerkt dat goed functioneerde?" In veel functies is het vermogen om effectief samen te werken in een team erg belangrijk. Je kunt je kwaliteiten op verschillende manieren laten blijken:

 • Toon je kennis op het gebied van samenwerken, zoals communicatie en de theorie van teamrolmodellen.
 • Onderbouw je vaardigheden met concrete voorbeelden van werksituaties waarin je goed hebt samengewerkt.

Boeken over samen leren en samenwerken

 • Alblas, Gert (1997). Groepsprocessen. Overleggen en uitvoeren in teams, Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghu.
 • Frank, L. & S. Rebel (2007). Samenwerken in teams, toolbox voor teamontwikkeling: 20 instrumenten en werkvormen. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Popeijus, H. L., & Geldens, J. J. M. (Eds.). (2009). Betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
  • "Samen leren is vooral samenwerkend leren. Uitgangspunt is het integrale karakter waarbij samenwerkend en onderzoekend leren en professionele ontwikkeling hand in hand gaan met onderzoek. Die integraliteit betreft het inhoudelijke leren van alle betrokkenen zowel als de vormgeving daarvan. De deelnemers verwerken individueel en gezamenlijk nieuw verkregen informatie (waaronder onderzoeksresultaten) tot nieuwe kennis, vaardigheden en houdingen. Dit betekent dat samenwerkend leren leidt tot individuele en tot collectieve leerprocessen waarbij leerproces en leerresultaat of leerdoel afwisselend centraal kunnen staan."

Downloads