Samen leren

Samen sterker dan alleen!

Samenwerken en samen leren is:

 • samen een complexe situatie analyseren;
 • samen aftoetsen welke informatie relevant is;
 • samen de theorie doorgronden;
 • samen beslissen welke theoretische modellen kunnen worden toegepast;
 • samen vaststellen op welke vragen een antwoord moet worden geformuleerd;
 • samen de probleemstelling vanuit diverse invalshoeken benaderen;
 • samen een mening met valide argumenten verdedigen;
 • het vraagstuk oplossen.

Jouw brein is erop gericht om orde in de chaos te scheppen door zelf informatie te ordenen en patronen te ontdekken. Dit actieve leren gaat het best als je samen op verschillende manieren met informatie aan de slag gaat. Er komt dan dopamine vrij, een stofje in de hersenen, dat ervoor zorgt dat de verbindingen sterker en uitgebreider worden. Ga dus samen leren door samen te ontdekken, ervaringen uit te wisselen, te ordenen, relaties te leggen en uitleg te geven.

Samen leren met medestudenten en de docent/studiebegeleider doe je door:

 • hulp aan ze te vragen;
 • vragen van groepsleden te beantwoorden;
 • open te staan voor feedback;
 • zelf opbouwende feedback te geven;
 • in onderling overleg een taakverdeling te maken;
 • samen afspraken te maken over tijden en aanpak;
 • je aan de gemaakte afspraken te houden;
 • je groepsgenoten aan te spreken op niet nagekomen afspraken;
 • tijdens het samen leren te praten over je leerervaringen;
 • je volledig in te zetten voor de groep en voor je eigen bijdrage.

Wanneer je samenwerkt, leer je niet alleen jezelf en de anderen beter kennen, maar leer je ook van elkaar. Iedereen heeft zijn eigen talenten, ideeën, aanpak, leerstijl etc.

De belangrijkste voowaarden voor leren tijdens het samenwerken zijn dat:

 • de hele groep verantwoordelijk is voor het bereiken van de doelen en hierop gezamenlijk wordt beoordeeld;
 • elke individuele student aanspreekbaar is op het gezamenlijk tot stand gekomen resultaat en helder zicht heeft op de bijdragen van de andere groepsleden.

Individuele beoordeling:

Elke individuele student is aanspreekbaar op het gezamenlijk tot stand gekomen resultaat en heeft helder zicht heeft op de bijdragen van de andere groepsleden.

- Ieder groepslid is in staat is het totale product (het gehele werkstuk) toe te lichten en te verdedigen.

- Uit de verslaglegging van de groep moet duidelijk worden wie voor welk onderdeel direct verantwoordelijk is.

Groepsbeoordeling

De hele groep verantwoordelijk is voor het bereiken van de doelen en hierop gezamenlijk wordt beoordeeld;

- De verslaglegging bevat ook procesverslag(en) / voortgangsverslagen.

- Peer-assessment: groepsleden beoordelen elkaar volgens een van tevoren vastgesteld format, en deze beoordeling wordt in de verslaglegging opgenomen.

Overigens: bij groepsopdrachten moet van elk groepslid ook de competentie “samenwerken” worden beoordeeld. Als dat niet gebeurt, valt de ratio onder groepswerk weg.