Verhalen en filmpjes

RSA animatiefilm van de Motivatie-theorieën

In dit filmpje wordt de grondslag van de motivatietheorieën uitgebreid besproken. De centrale vraag is: werkt beloning wel of niet om meer motivatie te verkrijgen? Het blijkt dat beloning wél werkt voor simpele taken waarbij je regels moet opvolgen, maar bij taken waarbij je cognitieve vaardigheden gebruikt zoals creatief en conceptueel denken blijkt een grotere beloning juist contraproductief. Men wil uitgedaagd worden, nuttig zijn, goed in iets worden. De hoofdgedachte van dit filmpje is dat je motivatie kunt stimuleren door de zelfstandigheid van de persoon te vergroten (zorgt voor meer creativiteit) en het (levens)doel duidelijk te maken. Alhoewel dit filmpje grotendeels gaat over werken en economie, is het interessant om de motivatietheorieën te kennen omdat het goed toepasbaar is op het thema van ‘motivatie en leren’. Want; een student motiveren doe je dus vooral door hem/haar vrijheid te geven(autonomy), diegene de kans te bieden om ergens goed in te worden (mastery) en hem of haar de kans te geven op tevredenheid (satisfaction).