Tools

Hoe zit het met jouw studiemotivatie?

  • Checklist naar je studiemotivatie, de CSM, met 33 vragen ontworpen door de Universiteit Groningen. Na het invullen worden je scores vergeleken met die van andere studenten. Je krijgt korte commentaren op acht belangrijke aspecten van jouw studiemotivatie.
  • Prestatiemotivatietest van 123-test. Sommigen werken hard van nature, anderen zien het belang van leren voor een goede toekomst. Wat motiveert jou om te presteren? Je krijgt feedback op de mate van intrinsieke of extrinsieke motivatie.
  • Leer je omdat je iets wilt begrijpen, iets wilt oplossen of omdat de inhoud je interesseert? Uit veel onderzoek weten we dat leren op deze manier het beste werkt. Of leer je omdat het moet en doe je het omdat je er een cijfer voor krijgt? Eigenlijk leer je dan met tegenzin, waardoor leren moeizamer gaat. Zie hier de tool om na te gaan hoe het zit met jouw studiemotivatie. Wanneer je het eens bent met een stelling omcirkel je de bijhorende letter achteraan de stelling.
  • Om gemotiveerd te kunnen leren is het noodzakelijk dat je het gevoel hebt dat je het kunt, dat je het zelf wilt en dat je er samen met anderen mee aan de slag kunt. Met deze vragenlijst kan je nagaan of deze behoefte aan competentie, autonomie en relatie zijn vervuld.
  • Hieronder staan vragen om je ervaringen met gemotiveerd bezig zijn te onderzoeken en deze te vertalen naar gemotiveerd leren.
   • Wanneer was ik in mijn vrije tijd heel gemotiveerd met iets bezig?
  • in welke omgeving?
  • wat was mijn bezigheid?
  • wat was het gevolg van mijn gemotiveerd zijn?
  • waarom was ik zo gemotiveerd?
  • Dit zijn de belangrijkste oorzaken van mijn gemotiveerd handelen
  • wat de ‘sociale relaties met anderen’ betreft:
  • wat mijn ‘competenties of vaardigheden’ betreft:
  • wat mijn ‘autonomie of beslissingsbevoegdheid’ betreft:
  • wat maakt het zo anders dan in mijn studiesituatie:
  • Omzetting naar de studiecontext
  • dit ga ik uitproberen bij het studeren:
  • planning:
  • tijdstip:
  • wat:
  • hoe: