Meer over motivatie

Behoeftenpiramide van Maslow

Je kan pas behoefte krijgen om te leren en jezelf te ontplooien wanneer je andere behoeften zijn vervuld. Je begint helemaal onderaan de ladder van de behoeften. Eerst en vooral heb je fysiologische behoeften (eten, warmte, drank, slaap, ...), kortom datgene om in leven te blijven.Wanneer deze behoeften vervuld zijn, kan je je verder ontwikkelen. Als je een veilig gevoel hebt en gezond bent ga je verlangen naar affectieve behoeften zoals geliefd worden. Wanneer je liefde in je leven ervaart krijg je de behoefte om erbij horen en aanzien te hebben. Zelfactualisatie staat helemaal bovenaan. Jezelf ontplooiien en actualiseren doe je alleen als je intrinsiek gemotiveerd bent en al je andere behoeften zijn vervuld. Als je bijvoorbeeld heel moe bent en behoefte hebt aan slaap is het moeilijk om gemotiveerd te leren. Daarom is het steeds belangrijk jezelf te ondervragen over welke behoefte jij vooral hebt en welke jee eerst moet vervullen om gemotiveerd te kunnen leren

Bij falen de ander de schuld geven

Als iets niet goed gaat of je haalt een slecht cijfer kan het zijn dat je dit falen toeschrijft aan een ander. Dit noemen we de fundamentele attributiefout. Dat wil zeggen dat mensen hun successen toeschrijven aan zichzelf en falen aan en ander. Bijvoorbeeld als jij een goed resultaat behaald kan het zijn dat je vindt dat je getalenteerd bent. En bij een slecht resultaat dat je te laat bent begonnen met leren. Als je deze fundamentele denkfout maakt kan het zijn dat je ongemotiveerd raakt en niet leert van je fouten. Probeer dus ook je falen en slechte resulaten op jezelf te betrekken en er zelf de verantwoordelijk voor te nemen en eraan te werken