Excellentie stimuleren

Sinds enige jaren is de aandacht voor excellentie in het onderwijs toegenomen. Om excellentiebevordering te stimuleren is een cultuuromslag nodig. In het hoger onderwijs is deze cultuuromslag langzaam ingezet. Er is meer aandacht voor de twintig procent beste studenten en deze activiteiten lijken ook een gunstig effect te hebben op het leerklimaat voor andere studenten.Maar hoe denken jongeren zelf over excelleren in het onderwijs? Zie hier de publicatie ‘Het Excellentiemodel. Jongeren over uitblinken’. Het resultaat is het Excellentiemodel waarin vier verschillende types jongeren te onderscheiden zijn, namelijk Zelfbewuste Generalisten, Gemaksgerichte Levensgenieters, Berustende Volgers en Statusgerichte Toekomstplanners.

Het Excellentiemodel verdeelt jongeren in vier Excellentie-types. Elk Excellentie-type heeft een unieke combinatie van scores op onderstaande zeven dimensies. Een dimensie is gebaseerd op een cluster van waardestellingen, die onderling met elkaar samenhangen. Dit zijn de zeven dimensies:

  • Intrinsieke prestatiemotivatie:In hoeverre is een jongere op zoek naar uitda ging en is hij/zij gemotiveerd om de beste te zijn/worden op een bepaald gebied?
  • Prestatie-urgentie: In welke mate wil een jongere nú presteren om in de toekomst succesvol te kunnen zijn?
  • Zesjescultuur:Hoe veel belang hecht een jongere aan het behalen van een hoog cijfer? Is hij/zij net zo tevreden met een zes als met een acht?
  • Toekomstbewustzijn: Hoe duidelijk is het beeld dat een jongere van de toekomst heeft?
  • Sociale afremming: In hoeverre wordt uitblinken afgekeurd door de sociale omgeving van een jongere?
  • Extrinsieke prestatiemotivatie: In hoeverre wil een jongere excelleren om een specifiek doel te bereiken zoals bijvoor- beeld beroemdheid, de beste zijn of veel geld verdienen?
  • Onderwijsuitdaging:In welke mate wordt een jongere uitgedaagd tussen de schoolbanken?

Zie voor meer informatie en handige tips: http://www.excellentiemodel.nl/