Motivatie

Motivatie loopt als rode draad door de leervaardigheden. Het is het vuurtje in jezelf dat de wil om te leren aanwakkert.

Als je het motivatievuurtje voelt heb je zin om te leren en het vertrouwen dat je het ook kunt.

Een gemotiveerd houding is zichtbaar in:

  • de tijd die je maakt om te leren;
  • je wil om actief samen met anderen te leren;
  • je inzet om leersituaties voor jezelf te creëren;
  • je bereidheid om feedback te vragen en die gebruiken om van te leren;
  • weten wat je kunt en nog moet leren;
  • je vermogen om te leren van successen en tegenvallers;
  • je verantwoordelijkheid voor je eigen leren;
  • je ruime belangstelling voor actuele ontwikkelingen in je vakgebied;
  • de uitdagingen die je aanneemt die buiten eerdere ervaringen liggen.

Met kennis over de werking van jouw brein kan je jezelf beter motiveren en actief leren. Leren is het vormen van sterke en uitgebreide netwerken in je hersenen. Om te kunnen leren moet je gemotiveerd zijn. Door het inzetten van leervaardigheden, die genoemd worden op deze site, is het mogelijk je leermotivatie en leerresultaten te verbeteren. Er zijn zes leervaardigheden die jouw motivatie ondersteunen. Als je ze alle zes gebruikt bij het leren, maak je optimaal gebruik van je hersenen.