Verhalen en filmpjes

Sandra Sieradzka, 18 jaar

Eerstejaarsstudente Ergotherapie

Ik ben vorig jaar gestart met de opleiding ergotherapie. De eerste examenperiode verliep niet zo vlot. Ik dacht dat het voldoende was als ik de leerstof vanbuiten kende. Helaas bestond het examen niet alleen uit letterlijke vragen, maar ook vragen zoals: "Geef je mening over …, beargumenteer de volgende stelling: … en dergelijke".

De resultaten vielen dan ook tegen. Achteraf ben ik mijn examens gaan inkijken. De docent vertelde mij dat ik veel meer moest nadenken over de leerstof. Mijzelf vragen stellen en meer over de leerstof praten met medestudenten.

Tijdens het tweede semester heb ik dit geprobeerd. Ik merkte dat ik de leerstof veel beter kon begrijpen en toepassen als ik ook echt nadacht over de dingen die ik moest leren. Tijdens de tweede examenperiode heb ik het er dan ook stukken beter vanaf gebracht.

Sandra's verhaal sluit naadloos aan bij onderstaande vrije vertaling van de film "Critical Thinking" van "Qualiasoup":

Kritisch en divergerend denken

In onze huidige maatschappij zijn kritische, divergerende denkers nodig om creatieve oplossingen mogelijk te maken. Volgens Sir Ken Robinson zal ons onderwijs daarvoor grondig moeten veranderen.