Tools

Downloads

"Denken is zo buitengewoon vermoeiend, dat velen de voorkeur geven aan oordelen" (Franz Kafka, 1883-1924)

Kan ik kritisch verwerken?

Stel jij jezelf vragen tijdens het bestuderen van de leerstof? Vragen zoals:

 • Waarom zou ik dit moeten leren?
 • Wat kan ik met deze informatie?

Deze korte test biedt je snel inzicht in de mate waarin jij in staat bent om informatie kritisch te verwerken.

Daarnaast kunnen ook de kenmerken van een kritische denker inzicht in je eigen kritisch denken verschaffen.

Stappenplan kritisch verwerken

Kritisch verwerken betekent dat je kritisch denkt door, onafhankelijk van anderen, informatie te analyseren en te beoordelen. Door kritisch te denken kun je de ideeën en begrippen beter begrijpen en onder woorden brengen.

Kritisch verwerken doe je door:

 • de leerstof niet zonder meer te accepteren;
 • een onderscheid te maken tussen feiten en meningen;
 • je argumenten met die van anderen te vergelijken;
 • informatiebronnen kritisch te selecteren;
 • een eigen mening te formuleren op basis van gefundeerde argumenten;
 • je af te vragen wat de waarde van het geleerde is voor jezelf.

Debat der tegenstellingen

In het debat der tegenstellingen spreek je met medestudenten af om tegengestelde visies te verdedigen. Denk hierbij goed na over de argumenten die je wilt aanhalen om je studiegenoten te overtuigen.

In het verlengde van dergelijk debat kun je ook het stellingenspel spelen.

De supercriticus

Schrijf bij het verwerken van de leerstof de bedenkingen die je je maakt op.

Bedenk vervolgens wat je zou antwoorden moest iemand je naar je eigen mening omtrent het bestudeerde onderwerp vragen.

Argumenten analyseren

Een auteur van een leerboek neemt een standpunt in. Om zijn standpunt te verdedigen voert hij verschillende argumenten aan.

Jij moet zijn argumentatie analyseren door in de tekst aan te geven welke argumenten aangewend worden om de lezer te overtuigen.

De Socratische methode

De Griekse filosoof Socrates (470-399 voor Christus) was ervan overtuigd dat wijsheid in onze eigen ervaring verborgen ligt en dat je die kunt ontdekken door je eigen verstand te gebruiken.

De kern van de Socratische methode berust in het voortdurend blijven stellen van kritische vragen.

Bijvoorbeeld:

 • Waarom is er ijs op de noordpool?
  • Omdat de temperatuur daar beneden het vriespunt ligt.
 • Waarom is het op de noordpool kouder dan op de evenaar?
  • Omdat de evenaar dichter bij de zon ligt.
 • Waarom ligt de evenaar dichter bij de zon?
  • Omdat de aarde een zodanige positie inneemt ten opzichte van de zon dat de afstand van de evenaar tot de zon kleiner is dan die van de polen tot de zon.
 • Waardoor wordt de positie van de aarde ten opzichte van de zon beïnvloed?

Literatuurlijst

APA is een wereldwijde standaard over hoe je een literatuurlijst moet opstellen en hoe in werkstukken naar offline en online bronnen te verwijzen

Downloads

 • APA: Wereldwijde standaard voor literatuurverwijzingen.
 • Argumentatie analyseren: Ontdek en evalueer de aangehaalde argumenten in een tekst of pleidooi.
 • Debat der tegenstellingen: Sjabloon om tegenstellingen in kaart te brengen.
 • Kritisch verwerken: Stappenplan om informatie kritisch te verwerken.
 • Kritische denker: Overzicht van de kenmerken van de kritische denker.
 • Socratische methode: Ontdek de antwoorden die in jezelf verborgen liggen.
 • Stellingenspel: Dynamisch spel waarbij studenten keuze moeten maken en hun keuze beargumenteren.
 • Supercriticus: Sjabloon om objectieve van subjectieve informatie te scheiden.
 • Test: Korte test om te meten in welke mate jij leerstof kritisch kunt verwerken.