Kritisch verwerken

Kritisch verwerken is de leerstof of de opdracht tegen het licht houden door:

 1. Kritische vragen te stellen:
  • Is dit waar?
  • Waarom is dat zo?
  • Is het een feit of een mening?
  • Zijn de feiten verifieerbaar?
  • Hoe komt de auteur tot zijn conclusie?
  • Waarom is dit belangrijk?
  • Komt de informatie uit een betrouwbare bron?
  • Welke informatie reiken andere bronnen aan?
 2. Vragen zelf te beantwoorden op basis van de informatie uit het handboek en andere bronnen.
 3. Kritisch na te denken over de nieuwe kennis en daar een mening over te formuleren.

Vraag je bij alles wat je leert af of de leerstof klopt met jouw kennis en ideeen.

Vraag naar argumenten van anderen en vergelijk hun argumenten met die van jezelf.

Zoek naar alternatieven en ontwikkel een eigen visie.

Laat je niet temmen door docenten die het kritische denken van studenten fnuiken, zoals in de cartoon links.

Wees indachtig dat "Wie veel vraagt, veel zal leren en onthouden" (Francis Bacon, 1561-1626)

Samengevat, kritisch verwerken is het kunnen benoemen van:

 • vooroordelen;
 • hoofd- en bijzaken;
 • relevante en irrelevante informatie;
 • betrouwbare en onbetrouwbare bronnen;
 • tegenstellingen en alternatieve opvattingen;
 • stevige argumenten om je eigen mening te onderbouwen;
 • vragen met betrekking tot definities, bewijzen, meningen etc;
 • nieuw verworven inzichten die leiden tot gewijzigde opvattingen;
 • verzamelde kennis nodig om tot een oordeel te komen;
 • criteria die je hanteert bij het beoordelen van informatie;
 • bewijzen of tegenvoorbeelden van je eigen bewering.