Studiekeuzegesprekken

In het 'Stappenplan naar een passend studiekeuzegesprek' van SURFfoundation staan bruikbare tips om studiekeuzegesprekken te organiseren.

Er zijn vijf profielen gedefinieerd. Een kenmerkend verschil tussen de profielen is de keuze van het gespreksaccent: is dit gericht op helpen kiezen in het algemeen, op kennismaking en binding of op succesfactoren en uitvalrisico’s? Het stappenplan biedt jouw opleiding de mogelijkheid je eigen prioriteiten aan te geven en zo tot een gespreksopzet te komen die het beste daarbij aansluit.

Het is vaak voor studenten en docenten een eye-opener om te werken met een motiveringsbrief in of vlak na de intakefase. Deze kan het startpunt zijn voor een studiekeuzegesprek. Studenten worden zo uitgedaagd om na te gaan wat de onderbouwing (= motivering) van hun huidige keuze voor de opleiding.

Laat studenten niet ‘blanco’ deelnemen aan het gesprek, maar vraag ze zichzelf voor te bereiden aan de hand van een vragenlijst of zelfassessment. Vaak kunnen die online afgenomen worden. Online assessments kunnen diverse thema's omvatten: capaciteitentests, competentievragenlijsten, kennistoetsen, verwerkingsopdrachten met een relatie tot de opleiding, motivatietests, leerstijlentests, vragenlijsten over achtergrondkenmerken, persoonlijkheidsvragenlijsten

En dan volgt het gesprek. het is handig om hierbij een gespreksprotocol te gebruiken. Daarin is de gewenste gespreksopbouw beschreven en zijn vragen uitgeformuleerd die in ieder geval niet vergeten mogen worden tijdens het gesprek.