Motiverend toetsen

De relatie tussen toetsing en studiesucces ligt op twee verschillende vlakken, namelijk het inrichten van de toetsingssystematiek en de kwaliteit van de toetsen zelf. De toetsingssystematiek is van belang omdat dit sterk het wel of niet slagen voor bepaalde vakken en daarmee de opleiding bepaald. Op deze site Studiesucces Hoger Onderwijs komen vragen aan de orde als hoeveel toetsen geef je, in hoeverre is er compensatie mogelijk/wenselijk, op welke manier kunnen deeltoetsen worden ingezet in het onderwijs komen hierin aan bod.

Henk Schmidt (rector EUR) doet een voorstel om toetsing en de daarmee samenhangende onderwijsorganisatie te verbeteren. Luister en kijk naar zijn online verhaal op Epitch en laat je inspireren. Log eerst in met een linkedin account.

http://www.epitch.tv/Views/ePitch/View.aspx?pitchId=138&channelId=16

Uit 'recent' motivatieonderzoek blijkt dat teveel nadruk op toetsen de natuurlijke motivatie(=intrinsieke motivatie) verstoort (Ryan&Deci, 2001).

Zie voor een motiverende toets, die buiten onze kaders gaat, in dit filmpje van Benjamin Zander die op voorhand iedereen een 'goed' geeft.

http://www.youtube.com/watch?v=xcmPlO5f89o&feature=related

http://riabacon.com/2011/01/24/a-little-light-relief/