Mindmappen

Een mindmap is een visueel schema.

Je ziet in één oogopslag structuur in de informatie.

De leerstof ordenen en weergeven in een mindmap versterkt:

  • zelfkennis door het te relateren aan dat wat je al weet (voorkennis);
  • zelfsturing door op een 'eigen' creatieve manier te structureren voor allerlei toepassingen zoals studievakken, aantekingen, brainstorms, organisatiestructuur, het geven van presentaties;
  • samen leren door met elkaar een gezamelijke mindmap te maken;
  • analyseren en relateren door eerst de belangrijkste begrippen uit de informatie weer te geven en vervolgens verbanden aan te geven;
  • structureren door de mindmap in alle richtingen uit te breiden, terwijl het geheel overzichtelijk blijft, dit maakt het makkelijk om te herhalen;
  • concretiseren door toepassingen en voorbeelden bij de leerstof te zoeken waardoor je de leerstof door de kleuren, beelden en associaties makkelijker onthoudt;
  • kritisch verwerken omdat het je dwingt om hoofd- van bijzaken te onderscheiden die je kunt gebruiken in je argumentatie

Naast het onderstaande stappenplan kun je ook deze uitwerking van mindmappen met studenten als voorbeeld nemen of beroep doen op andere inspirerende sites en downloads.

Stappenplan werken met een mindmap

Benodigdheden:

  • Blanco papier of flipovervel
  • Stiften in diverse kleuren

  1. Voorbereiden: leg de bedoeling en werkwijze van mindmappen uit.

Zie voorbeeld power point presentatie met uitleg over de bedoeling en werkwijze.

Bedoeling: zie toelichting hierboven

Werkwijze

  • Zet het centrale woord of begrip in een cirkel in het midden.
  • Je neemt een bepaald onderwerp of trefwoord als startpunt voor de mindmap. Teken dit onderwerp in het midden van de flap of het bord.
  • Vanuit deze cirkel trek je lijnen en daarop schrijf je de belangrijkste begrippen die ermee te maken hebben.
  • Vervolgens ga je voorbeelden of toepassingen van die begrippen zoeken. Teken of schrijf deze achter de begrippen

2. Uitvoeren: aan de slag met mindmappen

Er zijn vele mogelijkheden om met mindmappen aan de slag te gaan:

  • als hulpmiddel om de aantekeningen te structureren tijdens het contactmoment/college;
  • als opdracht voor een zelfstudietaak om de leerstof te analyseren en er concrete voorbeelden bij te zoeken;
  • als samenwerkingsopdracht door tijdens het contactmoment actief met de leerstof aan de slag en deze samen te vatten in een mindmap;
  • de mindmap gebruiken om te debatteren over de essentie van de leerstof
  • als toets om na te gaan of de essentie van de leerstof begrepen is en in een mindmap kan worden weergegeven.

http://www.dub.uu.nl/artikel/achtergrond/leren-voor-je-tentamen-welke-methodes-werken-en-welke-niet.html