Informatiebronnen

Links

This is a simple map that is designed to ask the six key questions - What, When, Where, Who, Why and How. The topic or concept is crucial. A poor topic will lead to poor results.

Inspirerende boeken

      • Smuling, L. Colleges en presentaties, (1993), Wolters-Noordhoff, Groningen
    • Hoorcolleges nemen nog steeds een belangrijke plaats in. Zeker nu de laatste jaren door bezuinigingen het aantal contacturen tussen docent en student is verminderd en die groepen groter geworden zijn. Wel is het karakter van colleges veranderd: van kennisoverdracht naar het scheppen van een kader voor zelfstudie. 'Colleges en presentaties' is een onmisbare handleiding voor elke (beginnende) docent in het hoger onderwijs. Het boek biedt een groot aantal bruikbare tips. Uiteindelijk zal het pas helemaal tot zijn recht komen indien het in een training wordt toegepast: het houden van een college of voordracht leer je niet alleen uit een boekje.
    • Colleges en presentaties hier gratis te downloaden!