Interactief hoorcollege

In een hoorcollege neemt de docent de lead en is hij ook het grootste deel van de tijd aan het woord. Om het leren te versterken is het aanbevolen tijdens het hoorcollege vragen van studenten centraal te stellen om op die manier interactie te bevorderen.

Naast het onderstaande stappenplan kun je ook deze uitwerking van een hoorcollege als voorbeeld nemen of beroep doen op andere inspirerende sites en boeken.

Stappenplan voor een inspirend, interactief hoorcollege

Voorbereiden

Werk onderstaande stappen uit:

 • Formuleer het doel van de les;
 • Creëer een heldere structuur, zodat studenten precies weten hoe de les zal verlopen;
 • Ken je verhaal, zodat onvoorbereide vragen je niet uit je lood slaan;
 • Bedenk hoe je de kern van de les in een zin kunt samenvatten;
 • Maak een weloverwogen keuze uit diverse werkvormen: mini-college, opdrachten, interactiemomenten, video, demonstratie, pauze etc.

Contact maken

 • Maak contact van zodra je het klaslokaal binnenkomt;
 • Noem de studenten bij hun naam tijdens interactiemomenten;
 • Stel huisregels op voor jezelf en de studenten;
 • Waak erover dat de huisregels worden nageleefd;
 • Kom terug op de zelfstudieopdracht;
 • Geef een overzicht van de belangrijkste vragen van de studenten;
 • Koppel de zelfstudieopdracht en de vragen van de studenten aan een situatie uit de beroepspraktijk of aan een ethisch dilemma dat exemplarisch is voor de stof;
 • Geef aan wanneer er tijdens het college ruimte voor vragen wordt voorzien.

Kern neerzetten

 • Leg in maximaal 15 minuten de structuur van de les uit, met daarin een link naar de zelfstudieopdracht en de gestelde vragen (gebruik:https://www.mentimeter.com/)
  • Vertel wat je gaat presenteren;
  • Presenteer de basisstructuur kort en bondig;
  • Verduidelijk de samenhang met andere lessen en studiemateriaal;
  • Beschrijf helder wat de studenten na het college zouden moeten weten, kunnen of doen;
  • Vat regelmatig samen wat je al hebt verteld;
  • Sla de brug naar volgende activiteiten.
 • Koppel theorie en praktijk aan elkaar door middel van praktijkvoorbeelden;
 • Prikkel de studenten met opmerkingen en humor;
 • Etaleer de liefde voor je vak;
 • Straal uit dat je hoorcolleges verzorgen leuk vindt;
 • Zorg voor afwisseling, zowel in stemgebruik als in de aanwending van leermiddelen.

Feedback geven op de uitgewerkte zelfstudieopdracht

 • Geef opdrachten, zoals buzzen, om in duo's vragen te bespreken en die daarna plenair terug te koppelen;
 • Leg studenten een dilemma voor dat te maken heeft met het onderwerp en waarin de zelfstudieopdracht terugkomt;
 • Ga klassikaal in op de opdracht en geef aan hoe studenten aantekeningen kunnen maken;
 • Wees niet bang om te zeggen dat je iets niet weet.
  • Je kunt niet alles weten. Zoek het uit en kom er bij een volgende gelegenheid op terug. Of informeer de studenten later per e-mail of via je virtuele leeromgeving.