Leercafé

Coffee corners en cafés zijn bij uitstek plaatsen waar betekenisvolle, leerzame gesprekken zich makkelijk kunnen ontpoppen. Het genot dat zij de deelnemers verschaffen en de ongedwongen sfeer die er meestal hangt, maakt immers dat praten ontmoeten wordt.

De methodiek van The World Café zorgt ervoor dat een al dan niet omvangrijke groep studenten in korte tijd kennis en ervaringen kan uitwisselen over een bepaald onderwerp. Iedereen wordt geprikkeld om mee te doen, om een positieve bijdrage te leveren en om kennis en ideeën op elkaar te laten inwerken.

Voor het onderwijs werd deze methodiek vertaald naar het Leercafé.

Lees hieronder de korte beschrijving van deze inspirerende werkvorm of download de uitgebreide versie.

Richtlijnen voor een Leercafé

 • Lever een bijdrage door jouw ideeën en kennis kenbaar te maken;
 • Breng zowel kennis als gevoelens onder woorden;
 • Luister actief om beter te begrijpen;
 • Zoek naar verbanden tussen ingebrachten ideeën en opinies;
 • Stel bijkomende vragen op basis van nieuw verworven inzichten;
 • Schroom je niet om te acteren, te zingen of te tekenen;
 • Geniet van je deelname.

Praktische organisatie van een Leercafé

 1. Zorg voor ruime tafels verspreid over de beschikbare ruimte.
  1. Elke tafel is bekleed met een groot vel papier en voorzien van markeerstiften.
 2. In het midden van iedere tafel staat het onderwerp dat de kern van het gesprek uitmaakt.
 3. De instructie voor het gesprek benadrukt het belang van vrije interactie. Het gesprek mag als het ware het niveau van een cafégesprek op vrijdagavond niet overstijgen.
 4. De deelnemers verspreiden zich over de tafels en wisselen kennis, ervaringen en ideeën uit.
 5. Minstens één student, de zogenaamde stamgast, maakt aantekeningen over het verloop van het gesprek op het papieren tafelkleed. Op die manier krijgen grote mindmaps vorm.
 6. Na 10 à 15 minuten wisselen de deelnemers van tafel. Alleen de stamgasten blijven zitten. Zij ontvangen de nieuwkomers en lichten hen kort in over het onderwerp en de gevoerde gesprekken.
 7. De gesprekken borduren voort op de mindmap in wording.
 8. Na nog eens 10 à 15 minuten kan een derde ronde worden ingelast.
 9. Na de laatste ronde keert iedereen terug naar zijn starttafel, om daar van gedachten te wisselen over wat elders werd opgepikt, en om te kijken naar de aantekeningen die aan hun mindmap zijn toegevoegd.
 10. Op het einde van het proces worden de papieren tafelkleden ingezameld en gepresenteerd in een plenaire sessie.