Buzz-groepen

'Buzzen' is een opdracht om in tweetallen een vraag te beantwoorden. Leg studenten een dilemma voor dat te maken heeft met het onderwerp van het college. Na enkele minuten de opdracht stoppen en enkele studenten vragen om opvallende zaken te melden.

Buzz-groepen geven de kans om de leerstof in eigen woorden te vertalen en de kern te bevatten. Het is tevens een ideale onderbreking van een mondelinge monoloog door tussendoor studenten aan te zetten tot interactie met elkaar. Ze bespreken een opdracht, discussiëren, wisselen van gedachten, geven hun eigen mening, etc. Op die manier worden ze betrokken bij het college en de leerinhoud.

Om ervoor te zorgen dat het 'buzzen' niet tot een geamuseerd gesprek over koetjes en kalfjes verwordt, is er meer nodig dan “bespreek dat even samen"

Geef een opdracht die betrekking heeft op de reeds behandelde leerinhoud of op de leerinhoud die in de loop van het college nog aan bod zal komen (dus als inleiding en ter activering van de voorkennis).

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan om buzz-groepen toe te passen in een college.