Brainstormen

De volgende basisregels zijn van belang;

  • Geen kritiek. Er dient geen kritiek op de geopperde ideeën geleverd te worden. Later in het proces worden de opgesomde ideeën bekritiseerd.
  • Aandacht op kwantiteit. Het achterliggende idee van het brainstormproces is dat door zoveel mogelijk ideeën op te sommen er altijd wel een bruikbaar idee bij zit.
  • Wilde ideeën zijn welkom. Wilde ideeën maken mogelijk nieuwe onverwachte toepassingen mogelijk.
  • 1+1=3. Door het combineren van bestaande goede ideeën zijn mogelijk nog betere ideeën te realiseren.

Het proces bestaat uit de volgende fasen;

  • Voorbereiding. Er wordt een groep, bestaande uit leken en vakspecialisten, van 5 - 15 personen samengesteld. De groep wordt vooraf aan het brainstormproces ingewijd in het probleem en het procesverloop. De voorzitter bereid het benodigde procesmateriaal voor.
  • Idee genereren. Onder leiding van de voorzitter worden de ideeën verzameld. Meestal gebeurt dit op een “white board” of een “flip-over”. De voorzitter zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt en dat er geen kritiek op de geopperde ideeën wordt geleverd. Meestal duurt deze fase enkele uren. Belangrijk is dat er in de groep een productieve en creatieve ontspannen sfeer heerst. Deze fase wordt meestal verdeeld in een divergeerfase (waarin zo veel mogelijk verschillende losse ideeën worden geopperd) en een convergeerfase (waarin de losse ideeën worden geclusterd tot samenhangende blokken)
  • Evalueren. Na de ideevinding fase worden de ideeën systematisch geëvalueerd. Deze fase kan zowel door de groep als door vakspecialisten worden gerealiseerd. Naast de evaluatie vindt in veel gevallen tevens en prioritering plaats: welke ideeclusters zijn het beste om als eerste op te pakken.

Zie hier voor een praktische uitwerking voor gebruik van brainstormen in het onderwijs

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel het snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Belangrijk is dat het over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd.