Informatiebronnen

Coghlan, D.& Brannick, T. (2010). Doing Action Research in your own organization. www.sagapublications.com: SAGE

Delnooz, P. (2010). Creatieve Actie Methodologie. www.boomonderwijs.nl

Als je gelooft dat het antwoord op allerlei vraagstukken al gevonden is, zal het niet snel in je hoofd opkomen om op zoek te gaan naar betere oplossingen. Echter je leert gemotiveerder als je een kritische houding aanneemt en oefent in het plaatsen van kanttekeningen en zoeken naar andere oplossingen.

Met de 'Creatieve Actie Methodologie', een concrete toepassing van actie-onderzoek, werk je aan oplossing van een praktisch vraagstuk.

Diederen, S., & Geldens, J. (2009). Onderzoek als middel voor betekenisvol leren onderwijzen. De opzet van betekenisvol onderzoek in de opleiding van aanstaande leraren. In H. L. Popeijus & J. J. M. Geldens (Eds.), Samen werken aan betekenisvol samen opleiden. Evidenties uit praktijkgericht ontwikkelingsbegeleidend onderzoek (1th limited ed., pp. 75-80). Helmond: Kempellectoraat, Hogeschool de Kempel.

Diederen, S., Geldens, J., & Popeijus, H. L. (2009). Handvatten voor het gebruik van de ROTOR. In H. L. Popeijus & J. J. M. Geldens (Eds.), Betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving (pp. 311-331). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Geldens, J. & Popeijus, H.L. (2008). De ROTOR-cyclus. Denk- en ontwikkelingsmodel en kern van ontwikkelingsbegeleidend onderzoek (8e druk). Helmond: Kempellectoraat Hogeschool de Kempel.

Popeijus, H. L., & Geldens, J. J. M. (Eds.). (2009). Betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Links Action learning & action research

Het onderzoekslectoraat van de Hogeschool de Kempel heeft een site met uitleg en voorbeelden van het ROTOR-model voor de lerarenopleiding

De Hogeschool van Amsterdam heeft een brochure over Action-research met daarin verschillende werkvormen uitgewerkt

Op wikipedia is vooral ook aandacht voor de achtergronden en geschiedenis van action-research

Action learning and action research. Een heldere beschrijving van de termen “action learning” en “action research” en verschillen en overeenkomsten daartussen.

Een website met Action Research Resources met links naar o.a.: Action research international (een on-line internationaal tijdschrift), Areol (“action research and evaluation on line”, een online cursus), papers en bibliografieen.

Action Learning Community (ALE) is een omgeving om web-based action learning communities te construeren. Het biedt open source software in Java and XML om action learning technologien beschikbaar te maken voor iedereen die bekend is met XML.

Een site over action learning voor werkers in de zorgsector. Leuk zijn de inzichtelijke modellen en het voorbeeld van toepassing van het concept “action learning” binnen eens specifieke setting.