Actie onderzoek

“If you want to know how things really are, just try to change them” Kurt Lewin

Lijkt het je wat om knelpunten in je werk op te sporen, om die vervolgens met een bepaalde strategie zo goed mogelijk op te lossen? Of nieuwe ontwikkelingen samen handen en voeten te geven en succesvol in te voeren? Dan is actieonderzoek een geschikte strategie voor het systematisch onderzoeken van de eigen praktijksituatie door de direct betrokkenen, met de uitdrukkelijke bedoeling de kwaliteit van het handelen in die situatie te verbeteren vanuit een meer gefundeerd inzicht in de situatie.

Bij actieonderzoek worden leren en werken met elkaar verbonden. De beroepssituatie wordt object van studie, om van te leren. Dit doe je in samenwerking met direct betrokkenen om samen het leren te versterken. En om adequate oplossingen of plannen te maken, uit te voeren en na te gaan of het werkt. Voorwaarde om actieonderzoek uit te voeren is

een lerende houding van alle betrokkenen, kortom een gemotiveerde zelfsturende houding.

Stel..., je hebt een opdracht uitgevoerd. Je bent echter niet tevreden en je weet niet wat er aan de hand is. Daarom is het van belang om goed terug te kijken op de opdracht zelf en de uitvoering daarvan. Wat is het probleem? Natuurlijk is terugkijken op de uitvoering alleen nog niet voldoende. Je gaat op basis van het probleem een nieuwe uitvoering ontwerpen, je nieuwe plan uitproberen en vervolgens kijken naar het resultaat. Is het resultaat beter? Hoe kan dat? Wat betekent dit voor je volgende aanpak van een opdracht? Het doorlopen van de stappen van de ROTOR zorgt voor een systematische en planmatige aanpak om toe te passen en te onderzoeken. Zo geef je sturing aan jouw eigen ontwikkeling.

Het ROTOR-model ontleent zijn naam aan de eerste letters van de vijf afzonderlijke denkstappen die in dit model gemaakt worden:

Retrospectie

Ontwerpen

Toepassen

Onderzoeken

Reflectie

Deze vijf stappen zijn geplaatst langs en op de pijl, die je leidt van de beginsituatie naar de gewenste doelstelling. Deze pijl wordt gekenmerkt door het handelen. Stappen die op de pijl geplaatst zijn, worden tijdens het handelen in de praktijk uitgevoerd. Bij het ROTOR-model beïnvloeden leren en werken elkaar en zorgen daardoor voor succesvol leren en werken. Zie voor handvatten voor het gebruik van ROTOR in: Popeijus, H. L., & Geldens, J. J. M. (Eds.). (2009). Betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.