Flipping the classroom

Wat is Flipping the Classroom?

In deze poster vind je de essenties van Flipping the Classroom uitgelegd toegelicht in een filmpje.

Kort gezegd gaat het hierbij om het omdraaien van de klassikale instructie en het individuele huiswerk. Er zijn inmiddels vele voor- en tegenstanders van dit model te vinden. Kennisnet informeert over dit opkomende onderwijsmodel en wil aantonen dat Flipping the Classroom meer inhoudt dan alleen maar het laten zien van een videootje.

Huiswerk wordt klassenwerk en andersom

In het algemeen wordt bij de klassikale instructie een video beschikbaar gesteld. Zo is er meer lestijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht en verdieping.