Informatiebronnen

Ted-Talk filmpje

Dit filmpje gaat over de conclusies n.a.v. de PISA-onderzoeken die iets zeggen over goed onderwijs: http://www.youtube.com/watch?v=Ugz_1Clpsdk

Één van de conclusies is dat investering in de professionalisering van docenten in het leren leren een sleutelfactor voor goed onderwijs is.

Links naar inspirerende werkvormen

Overzichtsboeken met inspirerende werkvormen

 • SLO, diverse verzameling werkvormen met name voor de Beta-vakken
  • McKeachie, W. McKeachie's Teaching Tips (2011), WadsworthCengage learning. www. cengage.com/international
  • Bijkerk, L. Water naar de zee dragen ... : en 19 andere activerende werkvormen voor onderwijs, trainingen en workshops ,(2009), Bohn Stafleu Van Loghum, Houten. Een boek met 60 fotokaarten
  • Dirkse, S. Het groot werkvormenboek : dé inspiratiebron voor resultaatgerichte trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten, (2007), Academic Service, Den Haag. Het boek bevat 120 verschillende werkvormen. Ze zijn geordend naar doelstellingen zoals: kennismaken, uitwisselen, kennis overdragen, discussiëren, beslissen, brainstormen, plannen maken, evalueren, vaardigheden oefenen en informeren. Met tips, trucs en valkuilen voor het begeleiden van iedere werkvorm overzichtelijk op een rij.
  • Glabbeek, Noortje van (2010), Werkvormen. Hoe studenten kunnen leren in/van een college, Vlissingen: Dienst Onderwijs Hogeschool Zeeland.

  • Glabbeek, Noortje van (2010), Didactische structuren. Werken met het voorbereiding-feedbackmodel, Vlissingen: Dienst Onderwijs Hogeschool Zeeland.

  • Heide, van der, W. Het gaat steeds beter! activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk : werkvormkaarten, (2006), Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
  • Heide, van der, W. Het gaat steeds beter! activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk , (2006), Bohn Stafleu Van Loghum, Houten

Hampsink, M. Beweging in je brein : zestig werkvormen voor inspirerende trainingen, workshops en presentaties , (2006), Academic Service, Den Haag. Een inspirerende boek met zestig thematisch geordende werkvormen aan om bijeenkomsten interactiever en daardoor doeltreffender te maken. Prikkelende ideeën, verrassende invalshoeken, nieuwe argumenten en creatieve oplossingen kunnen het gevolg zijn van de dynamiek van de aangeboden werkvormen volgens de lijn: kennismaken en introduceren, ijsbrekers, verkennen en brainstormen, bouwen en boetseren, uitwisselen en afronden en evalueren.

  • Hoogeveen, P. Het didactische werkvormenboek : variatie en differentiatie in de praktijk, (2005), Koninklijke Van Gorcum,: Assen. Met een systematische en gestructureerde bespreking van de didactische werkvormen, waarbij van elke vorm gebruiksvoorwaarden wordt genoemd: groepsgrootte, tijdsduur, docenttijd, hulpmiddelen, uitvoering en leerlingactiviteit. Van elke vorm worden de sterke en zwakke kanten besproken. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen verwerkt, onder meer met betrekking tot activerende didactiek en samenwerkend leren.