feedback gericht op growth mindset

Jouw mindset over leren is bepalend voor de feedback die je aan je studenten geeft. Er wordt een growth mindset en een fixed mindset onderscheiden (Dweck, 2002).

Als jij hoger scoort op de growth mindset geloof je dat je je kwaliteiten, vaardigheden en intelligentie kan ontwikkelen. Heb je een fixed mindset dan heb je de overtuiging dat je kwaliteiten, vaardigheden en intelligentie min of meer vast staan.

Het goede nieuws is dat je je mindset kan veranderen. De manier van feedback geven heeft grote invloed of iemand al dan niet een growth mindset ontwikkeld.

De afgelopen 20 jaar deed Carol Dweck onderzoek naar leermotivatie. Zij toonde aan dat de manier waarop iemand naar zijn eigen vaardigheden en talenten kijkt (mindset), in hoge mate bepaalt hoe je je zal ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor studenten maar ook voor jezelf.

Als iemand hoort dat hij hard gewerkt heeft dan zal hij eerder een growth mindset ontwikkelen. Daarin tegen als je iemand prijst om zijn intelligentie dan zal iemand eerder een fixed mindset ontwikkelen. Zie hier voor meer voorbeelden van feedback vanuit je mindset.

Daarnaast is gebleken als mensen beseffen dat hun brein maakbaar is, zij eerder een growth mindset zullen ontwikkelen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het brein zich kan blijven ontwikkelen, het zogenaamde plastische brein. Mensen beseffen dan dat ze niet “dom” of “slim” zijn maar dat door gerichte inspanning hun vaardigheden kunnen vergroten.

In de onderstaande video geeft Carol Dweck uitleg over de mindset.

http://www.youtube.com/watch?v=aPNeu07I52w&feature=player_embedded