Hoe geef je feedback?

Formule voor het geven van feedback met een ik-boodschap

  1. Beschrijf concreet, specifiek gedrag
  2. Geef aan welk effect dat gedrag op je heeft
  3. Laat de student reageren
  4. Vraag of de student het gewenste gedrag kan vertonen
  5. Verken samen oplossingen of achtergronden

Zie hier voor voorbeelden hoe je feedback kunt geven en nog meer informatie over feedback

Een belangrijke voorwaarde voor zelfsturing is dat studenten inzicht hebben in hun eigen leren en voortgang. Feedback heeft het sterkste positieve effect op leren wanneer je:

· je richt op hun inspanning en gebruikte leervaardigheden.

· studieaanwijzingen geeft (wat ze precies moeten leren, hoe zij het kunnen aanpakken).

· actieve deelname bevordert, bijvoorbeeld door vragen te laten stellen

· door wat je zegt steeds te koppelen aan het theoretisch raamwerk.

· voortdurend bij te sturen en de voortgang te controleren.

· zo snel mogelijk onjuistheden corrigeert in hun mondelinge en schriftelijke bijdragen

· zo specifiek mogelijk feedbak geeft

· en bovenal de opmerking : je bent slim/goed vermijd omdat dit op termijn bij goede leerlingen ervoor zorgt dat ze opdrachten niet of minder aangaan.

Bijvoorbeeld geef positieve feedback als de zelfstudieopdracht goed is uitgevoerd door daar waardering voor te geven en serieus mee om te gaan. Negeer ‘slecht’ gedrag of geef duidelijk aan wat regels en consequenties zijn voor het niet naleven daarvan en hanteer die consequenties.

Gebruik de feedback die je van studenten krijgt om je eigen onderwijs bij te stellen waar nodig. Feedback is dus wederzijds, je leert er allebei van!

Van een student wordt ook een positieve houding ten opzichte van feedback gevraagd dat zichtbaar is in:

  • ik sta volledig open voor feedback
  • ik vraag om criteria en feedback aan de docent en medestudenten
  • met de gegeven feedback zoek ik naar mogelijke verbeteringen in mijn eigen handelen
 • een positief, realistisch zelfbeeld

Geef vooral positieve feedback

Er ís een jongensprobleem en het heeft zin dat te problematiseren. We zijn de beste kwaliteiten van mannen in onze samenleving aan het verliezen.Welke kwaliteiten dat zijn? Impulsiviteit bijvoorbeeld, maar ook moed, heldhaftigheid. Bij mannelijke studenten valt me geregeld op dat ze minder stabiel zijn dan de vrouwen, maar hoger pieken àls ze een briljante ingeving hebben. Die mannelijke eigenschappen hebben we als maatschappij heel hard nodig.”

Pas op voor negatieve feedback

Wetenschapsjournalist Asha ten Broeke schreef in 2010 het boek 'Het Idee M/V' over sekseverschillen. Zij stelt dat het jongensprobleem overschat wordt en dringt aan op enige relativering. Het is vooral de opmars van de meisjes die de indruk van neergang bij jongens zou wekken. “Meisjes hebben enorm van de emancipatie geprofiteerd en zijn veel beter gaan presteren, maar jongens zijn het nauwelijks slechter gaan doen”.

En er is nog een risico dat hier kan gaan spelen. Het problematiseren van jongens en een continue negatieve beeldvorming kan leiden tot een self fulfilling prophecy, vindt Louis Tavecchio, Emeritus Hoogleraar Pedagogiek. “Jongens hebben evenveel behoefte aan een positieve benadering als meisjes. Juist daarom is het funest dat ze in het onderwijs zoveel negatieve feedback krijgen. Er gaat op die manier talent verloren.”