Zintuigen inzetten

Maak leren zintuiglijk rijk.

De hersenen slaan zintuiglijke informatie, zoals auditieve en visuele informatie, op verschillende plekken in de neo-cortex op. Door informatie op verschillende zintuiglijke

manieren aan te leren zorg je er voor dat neurale netwerken uitgebreider zijn. Het geleerde is gemakkelijker “op te halen” en beklijft beter.

Je hebt als het ware meerdere labels als ingang om informatie weer op te halen.

Zoek ook een plek die past bij wat je leert. De ruimte waarin je leert, wordt “meegeleerd”. Zeker als je ook meerdere zintuigen gebruikt zoals beelden zien, luisteren naar een fragment, voelen. Je kunt dan het geleerde makkelijker terughalen.