Tools

Je hersenen onthouden kennis beter als je deze koppelt aan beeld, geluid, geur, smaak, aanraking, ruimtelijk inzicht, emotie, taal, structuren en verbanden. Door te concretiseren kan je de capaciteiten van je geheugen optimaal inzetten om de leerstof beter te onthouden.

Om de leerstof te concretiseren kan je de volgende tools gebruiken

De kernbegrippen uit de leerstof visualiseren met een Woordwolk

Concrete voorbeelden zoeken bij de kernbegrippen met behulp van een mindmap. Gebruik symbolen, tekens, pictogrammen zoals hieronder al een aantal staan weergegeven. Link leggen naar inspirerende werkvorm mindmappen

Zoek concrete voorbeelden van de kernbegrippen in jouw eigen leven zoals

  • in het nieuws van vandaag in de krant en internet.
  • in songteksten, filmscénes, documentaire
  • op je stage- werkplek
    • wikipedia
  • youtube
  • google afbeeldingen
  • bibliotheek
  • tentoonstelling, museum