Concretiseren

De essentie van kennis is, als je haar hebt, haar ook te gebruiken.

Concretiseren is voorbeelden zoeken en toepassen in:

    • het dagelijks leven,
    • je eigen ervaringen
    • in beroepssituaties
    • experimenten en uitprobeersels

Kortom je:

leest elke dag de krant (digitaal of papier) en vakliteratuur;

probeert je persoonlijke ervaring in verband te brengen met de lessen;gaat actief op zoek naar praktijkvoorbeelden op je werkplek en op internet;vertelt je ouders, vrienden, … (al wie interesse toont) over wat je leert.

Concrete voorbeelden helpen je om het geleerde beter te onthouden. Dit werkt het beste als je je steeds afvraagt waar je het geleerde gaat gebruiken of toepassen. Je ziet het verband tussen de leerstof en de wereld daaromheen. Zie de voorbeelden in de mindmap.