Informatievaardigheden

Informatievaardig zijn is kunnen onderkennen wanneer je informatie nodig hebt, de benodigde informatie kunt opsporen en effectief en zorgvuldig kunt toepassen.

Klik hier voor de brochure over informatievaardigheden in het hoger onderwijs.

Het is vooral van belang dat je bronnen op internet kunt beoordelen op betrouwbaarheid. Bijvoorbeeld de zoekmachine http://www.katunga.net/

geeft alleen resultaten uit bronnen met een hoogstaande journalistieke reputatie.

Concreet betekent informatievaardig zijn dat je:

de aard en omvang kan bepalen van de informatie die nodig is

  • kan de informatiebehoefte onderkennen en verwoorden;
  • kan een onderwerp afbakenen en onder woorden brengen;
  • kan potentiële informatiebronnen identificeren;
  • overziet de kosten en baten van het verkrijgen van de informatie;
  • herziet aanpak wanneer nodig.

informatie kan opsporen;

  • kiest beste methode voor informatie verzamelen;
  • zet zoekstrategieën op;
  • verzamelt informatie op verschillende manieren;
  • herziet aanpak indien nodig;
  • kan informatie vastleggen en beheren.

informatie kan evalueren en verwerken;

  • destilleert hoofdlijnen;
  • evalueert met vooropgestelde criteria;
  • legt (nieuwe) verbanden;
  • onderkent tegenstrijdigheden en nieuwe aspecten;
  • verwerkt nieuwe informatie binnen eigen kennis;
  • evalueert binnen de “community of practice”;
  • herziet aanpak indien nodig.

informatie kan verwerken in een product ;

  • kan informatie verwerken in of tot een nieuw product of voordracht en dit effectief verspreiden.

informatie op een integere manier gebruikt .

  • is op de hoogte van wet- en regelgeving op het gebied van informatiegebruik en past deze toe.

Klik hier voor een scoringslijst informatievaardigheden

Informatievaardigheden zijn essentieel bij het uitvoeren van onderzoek zoals beschreven in de onderzoekscompetenties.

Wil je sneller en beter leren zoeken op internet? Doe de gratis online cursus zoeken naar informatie op internet.